ما تنهاوقتی به کارشناسان اعتماد میکنیم که آنها با ما موافقت کنند!

ما تنها زمانی دانشمندان را به عنوان کارشناس در نظر میگیریم که گفته های آنان با عقیده های قبلی ما مطابقت داشته باشد. شاید فکر کنیم که به دانشمندان اعتماد میکنیم.اما تحقیقات تازه نشان میدهند که آنچه واقعا نظرات و عقیده های ما را تحت تاثیر قرار میدهد،باورهای خودمان است.

محققان یک دانشمند هواشناس را که اعتقاد داشت تغییرات اب و هوایی به دلیل فعالیتهای صنعتی است،در نظر گرفتند .برای آزمایش افرادی از مردم عادی در نظر گرفته شد.آن تعداد از مردم که باور داشتند تغییرات آب و هوایی نتیجه فعالیتهای صنعتی است ،آن فرد را به عنوان دانشمند و کارشناس پذیرفتند.اما آنهایی که چنین عقیده ای نداشتند(حدود70%) آن فرد را بعنوان دانشمند قبول نکردند!نتیج این تحقیقات در Journal of Risk Research  منتشر شده است.

هم چنین محققان نتایج مشابهی در دیگر موضوعات علمی بدست آورده اند.یکی از نویسندگان میگوید:"عموم مردم تمایل دارند که تنها زمانی یک نفر را دانشمند بنامند که آن دانشمند با نظرات شخصی مردم موافق باشد.

منبع: ScientificAmerican.com

ترجمه: Dr.:.Khabaz!

 

برای مشاهده متن اصلی(انگلیسی) به اینجا مراجعه کنید.

 

/ 0 نظر / 46 بازدید