اخبار تیتروار این هفته جمعه27-06-1389

سبزبا بررسی صدای خاصی که در زانو ها ایجاد میشود میتوان پوکی استخوان را تشخیص داد.

سبزیک پژوهشگر ایرانی دانشگاه استرالیای جنوبی با استفاده از نانوذرات مهندسی شده ،امولسیونهایی تولید کرد مایه بسیاری از محصولات دارویی و آرایشی است.

سبزمحققان ایرانی با وارد کردن نانو لوله های کربنی به قطعات کاشتنی تیتانیوم و ناصاف کردن آن،موفق به چسباندن سلولها به این قطعات شدند.

سبزانسولین ممکن است برخی از عوامل التهابی ناشی از باکتریها را کاهش دهد

سبزدانشمندان دانشگاه فناوری سوئد موفق شدند از یک پروتئین فلوئورسنت سبزرنگ در ستاره دریایی برق تولید کنند.

سبزیک محقق ایرانی دانشگاه برلین توانست نوعی پوست مصنوعی ایجا کند که 1000بار از پوست انسان حساس تر است.

سبزشیوه جدید درمان سرطان خون با استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان نزدیکان بیمار،که50%از ویژگیهای ضروری بیمار را داشته باشند،ابداع شد.

سبزدانشمندان ژنی را کشف کردند که عامل بروز نزدیک بینی چشم است.

سبزداروی اینترفرون بتا بی در مرکز رشد دارویی دانشگاه تهران رونمایی و آماده ورود بازار تجاری شد.

سبزنتایج تحقیقات روی داروی ایرانی و ضد سرطان "اسپینال-زد"به پایان رسیده و از هم اکنون میتوان این دارو را از داروخانه ها تهیه کرد.

/ 0 نظر / 12 بازدید