داستان جالب کشف ماده ژنتیک

DNA یک ماکرومولکول آلی است که واحد سازنده آن نوکلئوتید است.امروزه پیشرفتهای علم ژنتیک مدیون شناخت این مولکول است.اما آیا میدانید نخستین بار این ماده چگونه کشف شد؟

در سال1928 میلادی دانشمندی به نام گریفیت که مشغول انجام آزمایشاتی برای تهیه واکسن بود،به طور تصادفی با کشف بزرگی درباره ماده ژنتیک روبرو شد.

او در حال تهیه واکسن برای بیماری ذات الریه بود و روی باکتری مولد آن یعنی استرپتوکوکوس نومونیا کار میکرد.این باکتری دو سویه(نژاد) دارد .یکی دارای کپسول پلی ساکاریدی و دیگری فاقد آن.گریفیت هر دو نوع این باکتری را به موش سالم تزریق کرد و نتایج را به شکل زیر دید:

تزریق باکتری بدون کپسول به موش سالم................. موش سالم ماند.

تزریق باکتری کپسول دار به موش سالم....................موش مریض شد و سپس مرد.

گریفیت برای بررسی اینکه آیا کپسول باکتری عامل مرگ موشها بوده است،تعدادی باکتری کپسولدار را با گرما کشت و به موشها تزریق کرد و مشاهده کرد موشها سالم ماندند.او پی برد کپسول عامل مرگ موشها نبوده است بلکه آنچه اهمیت داشت زنده بودن باکتری بود.

گریفیت در مرحله بعد تعدادی باکتری کپسولدار را کشت،خرد کرد و عصاره آن را گرفت و انها را در یک محیط کشت(دارای مواد غذایی مورد نیاز باکتری) با باکتریهای بدون کپسول زنده مخلوط کرد.آیا میتوانید حدس بزنید وقتی آنها را به موش سالم تزریق کرد چه اتفاقی افتاد؟موش بیچاره مُرد!گریفیت در کمال تعجب مشاهده کرد که در خون موش باکتریهای کپسولدار زنده وجود دارد!

آنچه گریفیت مشاهده کرده بود را امروزه ترانسفورماسیون می نامند.این پدیده بر اثر آن است که DNA اطلاعات و دستورالعمل های لازم برای ساخت کپسول را به باکتریهای بدون کپسول منتقل میکند.

/ 3 نظر / 18 بازدید
مهرنوش

دکی جون سعی کن تغیرش بیشتر باشه هییییییس هیچی نگو![شیطان]

مهرنوش

دکی جون سعی کن تغیرش بیشتر باشه هییییییس هیچی نگو![شیطان]

مهرنوش

دکی جون سعی کن تغیرش بیشتر باشه هییییییس هیچی نگو![شیطان]