چرا پلنگها خال دارند؟

چرا پلنگها خالهای گرد دارند اما ببر ها راه راه اند؟به نظر Rudyard Kipling این پدیده به علت آن است که پلنگها به محیطهایی میروند که در آنجا پر از درختها و بوته ها و سایه های لکه دار و نقطه ای است.اما آیا این نظریه درست است؟

محققان دانشگاه Bristol روی 35 گونه از گربه های وحشی مطالعاتی انجام دادند تا متوجه شوند که چه عاملی موجب به وجود آمدن این لکه های زیبا و خیره کننده است.آنان تفاوتهایی بین طرحهای روی پوست گربه های مختلف یافتندکه میتوان آنها را با مدلهای ریاضی بررسی کرد.

محققان دریافتند که گربه سانانی که در زیستگاههای متراکم و انبوه از درخت زندگی میکنند ،احتمال بیشتری دارد که پوست آنها طرح دار شود.به نظر میرسد این طرحها جهت استتار حیوان شکل میگیرد.بررسی تاریخ تکاملی این طرحها نشان میدهد که گریه سانان میتوانند در این مورد متناسب با محیط زیست خود تکامل پیدا کنند.

این تحقیق هم چنین مشخص کرد که چرا تنها برخی گونه های گربه سانان روی پوستشان خطهای راه راه عمودی دارند.از 35 گونه مورد مطالعه قرار گرفته فقط ببرها بودند که این گونه طرحها را داشتند.بر خلاف انتظار این طرحهای راه راه به زیستگاه ببر ها (علفزار ها) ارنباطی نداشتند.به هر حال به نظر میرسد که ببرها خیلی خوب قابلیت استتار دارند.این ثابت میکند که چرا وجود خطهای راه راه در میان گریه سانان و دیگر پستانداران زیاد معمول نیست.

دانشمندان هم اکنون در حال بررسی و تحقیق روی دیگر گروههای جانوران هستند.

منبع: Sience Daily

ترجمه:Dr.:.Khabaz!

برای مشاهده متن اصلی(انگلیسی) این مقاله به اینجا مراجعه کنید.

!Dr.Khabaz 

/ 0 نظر / 27 بازدید