وحشت ناک ترین و خطرناک ترین گیاهان دنیا

Castor Bean Plant نوعی گونه لوبیاست که در برگهای آن مقدیر انبوهی سم وجود دارد.

 

monkshood نام نوعی گونه گیاهی بنفش رتگ است که در برخی مناطق جهان از آن به عنوان چاشنی در خورشها استفاده میکنند.اگر هنگام چیدن آن از دستکش استفاده نشود،منجر به ایجاد بیماری های پوستی میشود.

 

Venus flytrap نوعی گونه گیاهی در ظاهر بسیار زیباست و از این نظر باعث جلب حشرات میشود.وقتی طعمه روی آن قرار میگیرد با تحریک اندامهای مومانند روی آن پتانسیل الکتریکی برگ تغییر میکند و ناگهان بسته میشود و آنزیمهای تجزیه کننده شروع به هضم طعمه میکنند.

Bladderwort نوعی گیاه گوشتخوار آبزی است که از موجودات آبزی یا سخت پوستان کوچک تغذیه میکند.ابتدا طعمه در اندامهای کیسه مانند آن به دام می افتد .سپس در طولانی مدت در همان جا دار فانی را وداع میگوید(!)

/ 1 نظر / 79 بازدید
شایسته

ممنون